• Søndager kl.11.00

    Søndager kl.11.00 er menighetens hoved Gudstjeneste

  • Søndager kl.11.00

    Søndager kl.11.00 barnas Gudstjenester, klubben, superklubben og tweens

  • Fredager kl.19.00

    Annenhver fredag kl.19.00 Gøye samlinger for 4-7 klasse. I Flerbrukshallen og på Landås

5. mar, 2017

ingen Gudstjeneste

10. mar, 2017

kl 19.00 ziTWEEN

12. mar, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Troens bevis Kari Edvardsen og Kai Johannesen
Klubb & superklubb
Kirkekaffe

19. mar, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Klubbene presenterer Gudstjeneste
Utsending av familien Telhaug
Kirkekaffe

24. mar, 2017

Kl 19.00 ziTWEEN

26. mar, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Klubb & superklubb
Kirkekaffe

31. mar, 2017

kl 20.00 ziUNG

2. apr, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Klubb & superklubb
Kirkekaffe

4. apr, 2017

kl 20.00 Ledersamling for alle medarbeidere

Samling for alle som har en oppgave på Zion

7. apr, 2017

kl 19.00 ziTWEEN

9. apr, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Abel Ringvold taler
Barnevelsignelse
Klubb & superklubb

16. apr, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Klubb & superklubb
Kirkekaffe