• Søndager kl.11.00

    Søndager kl.11.00 er menighetens hoved Gudstjeneste

  • Søndager kl.11.00

    Søndager kl.11.00 barnas Gudstjenester, klubben, superklubben og tweens

  • Fredager kl.19.00

    Annenhver fredag kl.19.00 Morsomme samlinger for 4-7 klasse. I Flerbrukshallen og på Landås

2. jun, 2017

kl 19.00 ziTWEEN

4. jun, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Abel Ringvold taler
Klubb & Superklubb
Kirkekaffe

9. jun, 2017

kl 20.00 ziUNG

11. jun, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Klubb & Superklubb
Kirkekaffe

18. jun, 2017

ingen Gudstjeneste

25. jun, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Sommeravslutning
Mat og lek etter møtet