20. aug, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Klubb & superklubb
Kirkekaffe

27. aug, 2017

ingen Gudstjeneste

Zion er på menighetstur til Undeland Misjonsgård

3. sep, 2017

Ingen Gudstjeneste

10. sep, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Tentropresentasjon
Klubb & Superklubb
Kirkekaffe

17. sep, 2017

kl 11.00 Klubbene presenterer Gudstjeneste

Ingunn Hjemlestad Fløystøl taler

24. sep, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Hans Martin Skagestad taler
Klubb & Superklubb
Kirkekaffe

1. okt, 2017

kl 19.00 50+ presenterer Gudstjeneste

Jostein Pollestad taler
Kirkekaffe

8. okt, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Christian Nepstad taler
Klubb & Superklubbb
Kirkekaffe

15. okt, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Øyvind Valvik taler
Klubb & Superklubbb
Kirkekaffe

22. okt, 2017

kl 11.00 Gudstjeneste

Arthur Larsen taler
Klubb & Superklubbb
Kirkekaffe

28. okt, 2017

kl 18.00 V E N N E F E S T

Klubbene arrangerer vennefest i flerbrukshallen i Konsmo